Γενική Συντήρηση Οδοντιατρείου

Καθημερινές ενέργειες

1.Αφαιρέστε το υπολειπόμενο νερό από τις χειρολαβές και τις υδροσύριγγες
2.Λίπανση όλων των χειρολαβών σε καθημερινή βάση
3.Απολύμανση κάθε εργαλείου έπειτα από κάθε εργασία σε ασθενή
4.Αφαίρεση νερού των χειρολαβών μετά από κάθε ασθενή.
5.Στραγγίξτε και σκουπίστε τον υπέρηχο
6.Έλεγχος σημείων για επικίνδυνα και μολυσματικά απόβλητα και απομάκρυνση τους.


Εβδομαδιαίες ενέργειες

Ενώστε 
Comments