ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΑ


  • Για πολλά χρόνια τα αμαλγάματα πρόσφεραν σημαντική βοήθεια στους οδοντιάτρους αλλά και τους ασθενείς. Ωστόσο το αμάγαλμα έχει επιβλαβείς ουσίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον λόγω της υψηλής περιεκτικότητας υδραργύρου σε ποσοστό 50%
  • Μια χαμηλή δόση υδραργύρου μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο όπως βλάβες στο καρδιαγγειακό και το ανοσολογικό σύστημα.
  • Εν όψη των νέων μέτρων της Ε.Ε από 1η Ιανουαρίου 2019 όλα τα οδοντιατρεία θα πρέπει βάσει νόμου να είναι εξοπλισμένα με διαχωριστή αμαλγάματος και να λειτουργούν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11143.
  • Ο πιο σημαντικός παράγοντας στην συσκευή διαχωρισμού του αμαλγάματος είναι ότι ο διαχωριστής πρέπει να εξασφαλίζει ποσοστό συγκράτησης τουλάχιστον 95% ενώ θα πρέπει επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό του κατασκευαστή.
  • Λόγω του ότι ο υδράργυρος είναι μία πολύ τοξική ουσία όταν αφεθεί στο περιβάλλον θα πρέπει να γίνεται έλεγχος πληρότητας του διαχωριστή ενώ οι οδοντίατροι είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίζουν ότι η περισυλλογή των αποβλήτων αμαγαλμάτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό διαχείρισης τοξικών αποβλήτων.
  • Ο διαχωριστής μέσω των ειδικών φίλτρων του συλλέγει τα επικίνδυνα σωματίδια υδραργύρου ενώ ότι χρήση του αυξάνει το χρόνο ζωής του συστήματος αποχέτευσης.


ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ


Η σωστή εγκατάταση του διαχωριστή αμαλγάματος προυποθέτει επίσκεψη του προσωπικού της εταιρείας μας στον χώρο σας προκειμένου να επιλεχτεί το κατάλληλο σημείο τοποθέτησης του διαχωριστή ανάλογα τον τύπο της εγκατάστασης του ιατρείου και τον τύπο και την ηλικία του οδοντιατρικού σας μηχανήματος.

Δύο βασικές θέσεις εγκατάστασης του διαχωριστή είναι οι εξής:

α) Ο διαχωριστής τοποθετείται ενδιάμεσα των σωληνώσεων του μηχανήματος και της χειρουργικής αναρρόφησης.

β) Ο διαχωριστής τοποθετείται πριν αποχέτευση.(Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των αμαγλαμάτων που προέρχονται από το πτυελοδοχείο)

Η Dentalsum θα σας συμβουλέψει για τον κατάλληλο τύπο της εγκατάστασης στο οδοντιατρείο σας στην χαμηλότερη δυνατή τιμή.


*Το παραπάνω κείμενο έχει περιέχει αναφορές από το άρθρο του κανονισμού της Ε.Ε αριθ.1102/2008

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:137:FULL&from=EL