ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ
Είναι απαραίτητο για ένα οδοντιατρείο να γίνεται σωστός και τακτικός έλεγχος ολόκληρου του εξοπλισμού, ώστε να ελέγχονται όλα τα ευαίσθητα σημεία του και με αυτόν τον τρόπο να προλαμβάνουμε πιθανά προβλήματα που μπορεί  να προκαλέσουν δυσλειτουργίες.
Παράλληλα με τη σωστή συντήρηση επιτυγχάνουμε την αύξηση του χρόνου ζωής των μηχανημάτων καθώς και την καλύτερη λειτουργία τους. 


Δείτε την φόρμα περιοδικής συντήρησης οδοντιατρικού εξοπλισμού που ακολουθούμε σε κάθε συντήρηση οδοντιατρείου και κλείστε άμεσα ραντεβού για έναν έλεγχο - συντήρηση του οδοντιατρικού σας εξοπλισμού.