Απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε ένα οδοντιατρείο

πριν το κλείσιμο για τις διακοπές καλοκαιριού με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων κατά την επανεκκίνηση του

 

 

 

    Εξαέρωση του κομπρεσέρ

 

    Καθαρισμός με τη χρήση ειδικών υγρών της σιελαντλίας και χειρουργικής αναρρόφησης

 

    Αρκετή ποσότητα καθαρού νερού στο πτυελοδοχείο έχοντας την έδρα σε ένα υψηλό σημείο ώστε να διατηρηθούν οι σωληνώσεις της αποχέτευσης όσο γίνεται πιο καθαρές

 

    Καθαρισμός φίλτρων μηχανήματος και χειρουργικής αναρρόφησης

 

    Καθαρισμός σοδοβολής μόνο με αέρα (λειτουργία χωρίς σκόνη)

 

    Το μηχάνημα να βρίσκεται εκτός πρίζας ή να είναι κλειστή η ασφάλειά του από τον πίνακα

 

    Κλείσιμο της παροχής του νερού

 

    Άδειασμα του μπουκαλιού απεσταγμένου νερού εάν υπάρχει στο μηχάνημα

 

    Σχολαστικό λάδωμα όλων των χειρολαβών

 

    Καθαρισμός του εσωτερικού κάδου του κλιβάνου και άδειασμα των νερών (χρησιμοποιημένων & καθαρών)